MS Helse applikasjon

2016-2018, interaksjonsdesign, helseinformatikk, data mining

Masteroppgåve: Assessing Personal Health Data in a Mobile Diary using Applied Machine Learning to Restrain Symptoms

I masteroppgåva mi utviklar eg ein applikasjon for personar med Multippel Sklerose. Eg fokuserer på å skape ei løysing for personar med sjukdomen og for helsepersonell. Prototypen inneheld tre hovudfunksjonar; dagbok, analyse og trening. Eg leverer masteroppgåva juni 2018.

TekLab: Eit akademisk nettverk for teknologiutvikling

2017 til no, webdesign, visuell profil

TekLab: eit akademisk nettverk for teknologiutvikling

Eg har bygga den visuelle profilen, nettside og har ansvar for ulike arrangement for nettverket. Sjå nettsida til TekLab, og den visuelle profilen på Behance.

INJECT: Future journalism, now

2016-2018, datainnsamling, UX, EU-prosjekt, agil utvikling

INJECT: Future journalism, now

INJECT er eit kreativt søkeverktøy for journalistar. Mi rolle er å arbeide tett med brukarar for å skape den beste brukaropplevinga. Sjå nettsida til INJECT.

Bacheloroppgåve: StrømmeReklame

2016, Interaksjonsdesign, lean-metode, internship

Bacheloroppgåve: "StrømmeReklame"

Løysinga vil ikkje erstatte tradisjonell reklame, men være eit supplement brukt i strømmetenester. Tanken vår er dermed å vekk bort frå dei tradisjonelle pre-, mid- og end-roll reklamene. Dette er for å få ein betre brukeroppleving og meir flyt i sjåaropplevinga. Prototypen er utvikla saman med Veronica W. Hansen og Elisabeth V. Brennum for Vimond Media Solutions. Sjå konseptet på denne nettsida. Les om bacheloroppgåva på NCE Media.

StudyBudy: effektiviser studiekvardagen

2015, app, smartklokke, UX, agil utvikling

StudyBudy: effektiviser studiekvardagen

Hausten 2015 utvikla vi eit nytt konsept for å strukturere studiekvardagen for studentar på ei smarklokke. Appen vart utvikla i samarbeid med Lars Eirik Holte og Øyvind Tveit. Sjå pitch-video på Youtube.